Як встановити MySQL 8.0 на Ubuntu 22.04

MySQL 8.0 Community Edition – це надійна, міцна і безпечна РСУБД, що має значні поліпшення порівняно зі своїми попередниками. Якщо ви є адміністратором бази даних, розробником або просто цікавитеся питаннями управління базами даних, MySQL 8.0 пропонує функції, що відповідають різним потребам управління даними.

Якщо ви хочете встановити MySQL 8.0 на Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish LTS або її старіший стабільний реліз Ubuntu 20.04 Focal Fossa LTS, то ви потрапили за адресою. MySQL 8.0 Community Edition – це провідна система управління реляційними базами даних (РСДБД) з відкритим вихідним кодом, яка пропонує низку функцій, призначених для оптимального управління даними.

Основні можливості та поліпшення в MySQL 8.0

  • Підвищена продуктивність: У MySQL 8.0 реалізовано такі оптимізації продуктивності, як невидимі індекси та поліпшені хеш-з’єднання, що дають змогу прискорити оброблення та пошук даних.
  • Підвищена безпека: Завдяки таким функціям, як розширене шифрування паролів і ролі SQL, в MySQL 8.0 велика увага приділяється безпеці даних.
  • Підтримка ГІС: Повна підтримка географічних інформаційних систем (ГІС), включно з просторовими індексами на InnoDB, відкриває нові можливості для управління географічними даними.
  • Словник даних: Транзакційний словник даних забезпечує єдину систему роботи з метаданими, роблячи управління даними більш узгодженим.
  • Розширена підтримка JSON: Покращені функції JSON спрощують управління складними структурами даних JSON.

У цьому посібнику наведено покрокові інструкції зі встановлення MySQL 8.0 на Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish LTS або Ubuntu 20.04 Focal Fossa LTS. Ми розглянемо два методи встановлення з використанням менеджера пакетів APT: один з них – з використанням стандартного репозиторію Ubuntu, а інший – з використанням офіційного репозиторію APT від MySQL.

Розділ 1: Встановлення MySQL 8.0 на Ubuntu 22.04 або 20.04

Оновлення системних пакетів перед встановленням MySQL 8.0

Перш ніж приступити до процесу встановлення, завжди корисно оновити систему. Цей процес гарантує, що всі наявні пакети актуальні, що мінімізує ймовірність виникнення конфліктів під час встановлення MySQL 8.0.

Виконайте наступні команди для оновлення та модернізації системи:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Вибір способу встановлення MySQL 8.0 APT на Ubuntu 22.04 або 20.04

Існує два способи встановлення MySQL 8.0 на систему Ubuntu. Ви можете скористатися репозиторієм Ubuntu за замовчуванням або імпортувати офіційний APT-репозиторій MySQL.

Метод 1: Встановлення MySQL 8.0 з репозиторію Ubuntu

Цей спосіб рекомендується використовувати, якщо ви шукаєте метод, у якому пріоритет віддається стабільності системи. Встановлення MySQL зі стандартного сховища Ubuntu гарантує стабільну і ретельно протестовану версію MySQL 8.0.

Щоб встановити MySQL цим способом, виконайте таку команду:

sudo apt install mysql-server

Метод 2: Встановлення MySQL 8.0 за допомогою сховища MySQL APT Repository на Ubuntu 22.04 або 20.04

Цей спосіб підходить тим, хто хоче отримати останню стабільну версію MySQL 8.0 безпосередньо з репозиторію MySQL. Такий підхід може запропонувати швидкі поліпшення, особливо вигідні залежно від системних вимог.

Встановлення необхідних пакетів для MySQL на Ubuntu:

Перш ніж приступити до реалізації цього методу, необхідно встановити кілька необхідних пакетів. Ці пакети зазвичай присутні в більшості систем Ubuntu. Однак, щоб підстрахуватися, виконайте наступну команду, щоб переконатися, що вони встановлені:

sudo apt install dirmngr ca-certificates software-properties-common apt-transport-https curl lsb-release -y
Імпорт сховища MySQL 8.0 Community Server Repository на Ubuntu 22.04 або 20.04:

Щоб встановити MySQL з офіційного сховища, імпортуйте його GPG-ключ і сховище в систему. Ось як це робиться:

Імпортуйте GPG-ключ:

curl -fsSL http://repo.mysql.com/RPM-GPG-KEY-mysql-2022 | sudo gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/mysql.gpg > /dev/null

Потім імпортуйте репозиторій MySQL 8.0:

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/mysql.gpg] http://repo.mysql.com/apt/ubuntu $(lsb_release -cs) mysql-8.0" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/mysql.list

Якщо ви є розробником або у вас є специфічні вимоги, ви можете додатково імпортувати репозиторій вихідних текстів MySQL:

echo "deb-src [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/mysql.gpg] http://repo.mysql.com/apt/ubuntu $(lsb_release -cs) mysql-8.0" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/mysql.list 

Розробники також можуть імпортувати репозиторій інструментів MySQL у такий спосіб:

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/mysql.gpg] http://repo.mysql.com/apt/ubuntu $(lsb_release -cs) mysql-tools" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/mysql.list
echo "deb-src [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/mysql.gpg] http://repo.mysql.com/apt/ubuntu $(lsb_release -cs) mysql-tools" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/mysql.list

Після додавання репозиторіїв можна перевірити зміни, виконавши цю команду:

grep mysql /etc/apt/sources.list.d/mysql.list

Приклад виведення:

joshua@ubuntu-linux:~$ grep mysql /etc/apt/sources.list.d/mysql.list
deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/mysql.gpg] http://repo.mysql.com/apt/ubuntu jammy mysql-8.0
deb-src [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/mysql.gpg] http://repo.mysql.com/apt/ubuntu jammy mysql-8.0
deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/mysql.gpg] http://repo.mysql.com/apt/ubuntu jammy mysql-tools
deb-src [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/mysql.gpg] http://repo.mysql.com/apt/ubuntu jammy mysql-tools

Оновлення кешу APT після імпорту MySQL 8.0:

Після успішного імпорту APT-репозиторію MySQL настав час оновити кеш Advanced Package Tool (APT), щоб він розпізнав новий репозиторій.

Виконайте таку команду для оновлення кешу APT:

sudo apt update

Встановлення MySQL 8.0 Community Edition Server на Ubuntu 22.04 або 20.04:

Тепер, коли всі попередні умови виконано, ми готові до встановлення MySQL 8.0 Community Edition Server. Для початку встановлення виконайте таку команду:

sudo apt install mysql-community-server

У процесі встановлення вам буде запропоновано задати пароль для користувача MySQL root. Переконайтеся в надійності цього пароля і запишіть його для подальшого використання. Після підтвердження пароля вам буде запропоновано вибрати плагін аутентифікації за замовчуванням. Якщо ви сумніваєтеся, виберіть “Use Strong Password Encryption”, рекомендований MySQL.

Для підтвердження встановлення перевірте версію встановленого MySQL за допомогою такої команди:

apt policy mysql-community-server

Розділ 2: Сервісні команди для MySQL 8.0 Community Server

Під час встановлення сервера MySQL 8.0 Community Edition система автоматично активізує службу MySQL і переводить її в режим автозапуску під час завантаження системи. Розуміння деяких основних команд керування службами необхідне для ефективної роботи сервера баз даних.

Після встановлення одним із перших завдань є перевірка працездатності служби MySQL. За допомогою команди systemctl, спеціально призначеної для взаємодії зі службами systemd, можна подивитися поточний стан служби MySQL. Виконайте таку команду:

systemctl status mysql

У разі успішного виконання операції повідомлення про стан має вказувати на те, що служба активна і працює без проблем.

Розуміння того, як керувати службою MySQL, дуже важливе для обслуговування сервера баз даних. Різні команди systemctl дають змогу безпосередньо взаємодіяти зі службою MySQL. Нижче наведено огляд деяких важливих команд:

Зупинка служби MySQL

Щоб зупинити роботу служби MySQL у будь-який момент часу, використовуйте таку команду:

sudo systemctl stop mysqld

Запуск служби MySQL

Якщо служба MySQL не працює або була зупинена, запустіть її за допомогою такої команди:

sudo systemctl start mysqld

Вимкнення служби MySQL під час завантаження системи

Можливі ситуації, коли ви віддаєте перевагу, щоб служба MySQL не запускалася автоматично під час завантаження системи. Щоб вимкнути автозапуск, виконайте таку команду:

sudo systemctl disable mysqld

Увімкнення служби MySQL під час завантаження системи

Щоб скасувати вищеописану дію і встановити автоматичний запуск служби MySQL під час завантаження системи, виконайте таку команду:

sudo systemctl enable mysqld

Перезапуск служби MySQL

Якщо необхідно перезапустити службу MySQL – наприклад, після внесення змін до конфігурації, – використовуйте таку команду:

sudo systemctl restart mysqld

Розділ 3: Захист MySQL 8.0 на Ubuntu 22.04 або 20.04

Під час встановлення MySQL певні налаштування за замовчуванням можуть не відповідати всім стандартам безпеки, що потенційно може зробити вашу базу даних вразливою для вторгнень або експлуатації. Важливим кроком після встановлення є посилення безпеки екземпляра MySQL. MySQL надає скрипт безпеки mysql_secure_installation, який допомагає посилити захист бази даних.

Запуск скрипта безпеки MySQL на Ubuntu

Скрипт mysql_secure_installation є частиною пакета MySQL, що підвищує рівень безпеки. Запустіть скрипт, виконавши таку команду:

sudo mysql_secure_installation

Взаємодія зі сценарієм безпеки на Ubuntu

Після виконання команди скрипт запропонує ввести пароль root, спочатку заданий під час встановлення MySQL.

З’явиться підказка щодо параметра VALIDATE PASSWORD COMPONENT, який дає змогу застосовувати політику надійності паролів. Як правило, достатньо налаштувань за замовчуванням.

Далі сценарій виконує низку кроків:

  1. Налаштування паролів для кореневих облікових записів

Тут у вас є можливість скинути пароль root. Однак якщо його вже було задано під час початкового встановлення, то цей крок можна пропустити. Сценарій вимагає ввести новий пароль двічі для перевірки.

New password: <---- SET NEW PASSWORD
Re-enter new password: <---- RE-ENTER NEW PASSWORD
  1. Видалення анонімних користувачів

За замовчуванням MySQL містить обліковий запис анонімного користувача. Цей обліковий запис дозволяє будь-якому користувачеві увійти в MySQL, не маючи автентифікованого облікового запису, що може становити значний ризик для безпеки. Сценарій пропонує вам видалити ці анонімні облікові записи:

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y <---- Type Y then press the ENTER KEY.
  1. Заборона віддаленого входу користувача root

Згідно зі стандартним протоколом безпеки, користувачеві root має бути дозволено підключатися тільки з ‘localhost’. Цей протокол гарантує, що віддалені спроби вгадати пароль root будуть зведені до мінімуму. Сценарій запитує підтвердження відключення віддаленого входу root:

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y <---- Type Y then press the ENTER KEY.
  1. Видалення тестової бази даних

За замовчуванням встановлення MySQL містить у собі “тестову” базу даних. Ця база даних доступна всім охочим і призначена тільки для тестування. Перед перенесенням установки у виробниче середовище дуже важливо видалити тестову базу даних і отримати до неї доступ:

Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y <---- Type Y then press the ENTER KEY.
  1. Перезавантаження таблиць привілеїв

Перезавантаження таблиць привілеїв дає змогу негайно ввести в дію всі зроблені до цього зміни:

Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y <---- Type Y then press the ENTER KEY.

Виконавши ці кроки і підтвердивши зміни в системі безпеки, ви підвищуєте безпеку встановлення сервера MySQL і знижуєте ризик потенційних експлойтів.

Розділ 4: Управління MySQL 8.0 на Ubuntu 22.04 або 20.04

Керування сервером MySQL охоплює кілька рутинних завдань, як-от оновлення, модернізація і, за необхідності, деінсталяція. Ubuntu Linux надає ефективні утиліти командного рядка для виконання цих завдань, що дає змогу підтримувати сервер MySQL в актуальному та безпечному стані.

Оновлення MySQL 8.0 Community Server

Регулярні оновлення необхідні для підтримки безперебійної роботи сервера MySQL. Ці оновлення часто містять виправлення помилок, патчі безпеки та нові можливості, що дає змогу підвищити загальну безпеку та функціональність сервера.

Оскільки ви додали у свою систему офіційний репозиторій MySQL APT, оновлення MySQL не складе труднощів. Наступна команда являє собою комбінацію двох окремих команд, sudo apt update і sudo apt upgrade.

sudo apt update && sudo apt upgrade

Команда sudo apt update отримує інформацію про те, які пакети можуть бути оновлені, включно з MySQL, якщо оновлення доступне. З іншого боку, команда sudo apt upgrade оновлює власне пакети.

Видалення MySQL 8.0 з Ubuntu 22.04 або 20.04

Бувають випадки, коли сервер MySQL на системі Ubuntu більше не потрібен. Процес деінсталяції передбачає зупинення служби MySQL і видалення програмного забезпечення та пов’язаних із ним залежностей.

Зупинення служби MySQL на Ubuntu

Перед деінсталяцією переконайтеся, що служба MySQL не запущена. Для негайної зупинки служби використовуйте таку команду:

sudo systemctl stop mysql --now

Видалення MySQL і його залежностей з Ubuntu

Тепер можна видалити сервер MySQL і всі пов’язані з ним пакети, які більше не потрібні. Для цього досить ефективно використовувати команду sudo apt autoremove:

sudo apt autoremove mysql-community-server

Як альтернативу використовуйте наступну команду, якщо ви використовуєте версію Ubuntu:

sudo apt autoremove mysql-server

Ця команда видаляє сервер MySQL і очищає невикористані пакети або залежності, звільняючи системні ресурси.

Видалення сховища MySQL 8.0 з Ubuntu 22.04 або 20.04

Якщо ви більше не збираєтеся використовувати MySQL і раніше імпортували сховище MySQL 8.0 Community Repository, видалення сховища із системи є гарною практикою. За допомогою наступної команди видаліть файл списку MySQL з каталогу sources.list.d:

sudo rm /etc/apt/sources.list.d/mysql.list

Цей крок гарантує, що система не намагатиметься перевірити репозиторій MySQL на наявність оновлень під час загальносистемного оновлення, тим самим зберігаючи впорядкованість джерел APT.

Висновок

Встановлення, налаштування та управління MySQL 8.0 на Ubuntu Linux – це важлива навичка для будь-якого адміністратора баз даних, розробника або технічного ентузіаста. Ми розглянули широкий спектр питань, починаючи з налаштування і запуску служби і закінчуючи забезпеченням безпеки встановлення MySQL, оновленням і деінсталяцією за необхідності. Кожен крок має вирішальне значення для підтримки ефективного, безпечного та сучасного сервера MySQL на вашій системі Ubuntu.

Поділіться своєю любов'ю

Залишити відповідь

0 комментариев
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x