Як встановити Elgg на Debian 11

Elgg – це безкоштовний рушій для соціальних мереж з відкритим вихідним кодом, який легко встановлюється і налаштовується, а потім використовується для роботи вашої соціальної мережі. Elgg побудований на PHP і заснований на патерні проектування MVC (Model-View-Controller). Для зберігання даних використовується база даних MySQL/MariaDB.

Необхідні умови

 • Веб-сервер Apache або Nginx з підтримкою перезапису URL-адрес
 • PHP (версія 8.0 або краще) з графічною бібліотекою GD і бібліотекою розширення mbstring.
 • MySQL/MariaDB, встановлена на вашому VPS Debian.

Крок 1. Оновлення системи

Перш ніж приступити до встановлення, необхідно оновити системні пакети до останньої доступної версії:

# apt-get update && apt-get upgrade

Крок 2. Встановіть Nginx

Для встановлення веб-сервера Nginx виконайте таку команду:

# apt install nginx

Після успішного встановлення буде автоматично запущено службу Nginx. Щоб перевірити стан Nginx, виконайте таку команду:

# systemctl status nginx

Крок 3. Встановіть PHP

Остання версія Elgg вимагає наявності PHP версії “>= 8.0.0”. Спочатку додайте GPG-ключ і репозиторій за допомогою наступних команд:

# apt -y install lsb-release apt-transport-https ca-certificates 
# wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
# echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/php.list
# apt-get update

Після додавання ключа PHP і сховища можна встановити PHP з розширеннями за допомогою цієї довгої команди:

# apt install php8.2 php8.2-common php8.2-curl php8.2-fpm php8.2-imap php8.2-cli php8.2-xml php8.2-zip php8.2-mbstring php8.2-gd php8.2-mysql

Після успішного встановлення перевірте версію PHP:

# php -v

Ви маєте отримати такий результат:

Крок 4: Встановлення MariaDB

Встановити MariaDB можна за допомогою такої команди:

# apt install mariadb-server mariadb-client

Запустіть і увімкніть службу mariadb.service за допомогою таких команд:

# systemctl start mariadb && systemctl enable mariadb

Перевірка стану служби mariadb.service

# systemctl status mariadb

Крок 5. Створення бази даних і користувача Elgg

Після завершення встановлення можна отримати доступ до MariaDB за допомогою команди:

# mysql -u root

Тепер створіть нову базу даних і користувача, який матиме повні права доступу до цієї бази даних:

CREATE DATABASE elgg; 
CREATE USER 'elgg'@'localhost' IDENTIFIED BY 'StrongPasswordHere'; 
GRANT ALL PRIVILEGES ON elgg.* TO 'elgg'@'localhost'; 
FLUSH PRIVILEGES; 
EXIT;

Крок 6: Завантажте Elgg

Завантажте останню версію Elgg з офіційного сайту, використовуючи таку команду:

# wget https://elgg.org/download/elgg-5.0.2.zip

Розпакуйте завантажений архів у каталог /var/www за допомогою такої команди:

# unzip elgg-5.0.2.zip -d /var/www

Перейменуйте каталог elgg-5.0.2 на elgg:

# mv /var/www/elgg-5.0.2 /var/www/elgg

Для зберігання завантажених файлів, таких як значки і фотографії профілю, Elgg необхідна спеціальна папка. З метою безпеки рекомендується також створити цей каталог поза кореневого каталогу документів нашої установки Elgg.

Каталог називатиметься data, і створити його можна за допомогою такої команди:

# mkdir -p /var/www/data

Щоб змінити власника і встановити правильні дозволи для цих файлів, необхідно виконати таку команду:

# chown -R www-data:www-data /var/www/elgg
# chown -R www-data:www-data /var/www/data

Крок 7: Налаштування Nginx

Створіть файл віртуального хоста, виконавши таку команду:

# nano /etc/nginx/conf.d/elgg.conf

І введіть таку інформацію:

server {
 listen 80;

 server_name your-domain.com;
 root /var/www/elgg;

 index index.php;
 
 access_log /var/log/nginx/your-domain.com_access.log;
 error_log /var/log/nginx/your-domain.com_error.log;

 location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
 }

 location ~ \.php$ {
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(.*)$;
  fastcgi_keep_conn on;
  fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.2-fpm.sock;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
 }
}

Перевірте, чи немає помилок у новоствореній конфігурації Nginx:

# /usr/sbin/nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Якщо синтаксис у порядку і помилок немає, можна перезапустити Nginx.

# systemctl restart nginx

Крок 8. Завершення встановлення Elgg

Зайдіть за адресою http://your-domain.com. На екрані має з’явитися таке вікно:

Натисніть кнопку “Далі” в нижній частині сторінки, щоб перейти до наступного кроку.

Якщо якісь залежності відсутні, необхідно встановити їх на сервер, а потім знову оновити сторінку. Переконавшись, що все налаштовано правильно, можна натиснути кнопку “Далі”.

Тепер необхідно ввести інформацію про базу даних. Також необхідно вказати шлях до каталогу даних (/var/www/data) і ввести URL-адресу сайту (http://your-domain.com/):

Далі необхідно ввести ім’я сайту і створити обліковий запис адміністратора:

Після цього Elgg буде успішно встановлено на вашу систему.

Тепер ви можете отримати доступ до своєї панелі адміністратора і увійти в систему під своїм обліковим записом адміністратора за адресою http://your-domain.com/admin.

Поділіться своєю любов'ю

Залишити відповідь

0 комментариев
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x