Як встановити SQLite 3 на Fedora 38/37 Linux

SQLite – надійна система керування базами даних, відома своєю ефективністю та універсальністю. Вона пропонує оптимізоване безсерверне рішення для різних додатків, що робить її популярною серед розробників. Цей посібник присвячено встановленню SQLite 3 на Fedora Linux, що може значно розширити можливості ваших проектів з розробки.

Ключові особливості SQLite 3 для користувачів Fedora Linux

  • Безсерверна архітектура: Для роботи SQLite не потрібен окремий сервер, що знижує складність і споживання ресурсів.
  • Легка вага: Завдяки мінімальному розміру двійкового файлу, SQLite ідеально підходить для додатків, де ресурси пам’яті обмежені.
  • Кросплатформеність: SQLite працює в різних операційних системах, що робить його універсальним для кросплатформенної розробки.
  • Цілісність даних: SQLite відповідає стандарту ACID, що забезпечує збереження і цілісність даних.
  • Просте зберігання даних: Усі дані бази зберігаються в одному файлі, що спрощує процеси резервного копіювання та перенесення.

Унікальне поєднання можливостей SQLite робить його привабливим варіантом для різних додатків. Незалежно від того, чи працюєте ви над мобільним додатком, веб-сервісом або будь-яким іншим програмним проектом, SQLite забезпечує надійність і продуктивність. У цьому посібнику наведені покрокові інструкції зі встановлення SQLite 3 на Fedora Linux, які дадуть вам змогу повною мірою скористатися перевагами цієї потужної системи керування базами даних.

Розділ 1: Встановлення SQLite 3 на Fedora через DNF

Крок 1: Оновлення Fedora Linux перед встановленням SQLite 3

Перед встановленням SQLite необхідно переконатися в тому, що система Fedora Linux оновлена. Оновлення системи допоможе уникнути можливих конфліктів або проблем у процесі встановлення SQLite. Щоб оновити систему Fedora Linux, відкрийте термінал і виконайте таку команду:

sudo dnf upgrade --refresh

Ця команда забезпечує оновлення пакетів системи до останніх версій, а прапор –refresh змушує оновити метадані сховища.

Крок 2. Встановлення SQLite 3 на Fedora

Для встановлення SQLite 3 на Fedora Linux рекомендується використовувати стандартний appstream, що надається репозиторієм Fedora. Цей потік містить останню стабільну версію SQLite 3, яка була протестована на сумісність із Fedora.

Для встановлення SQLite 3 виконайте в терміналі таку команду:

sudo dnf install sqlite3

Ця команда дає вказівку менеджеру пакетів (DNF) встановити SQLite 3 з репозиторію Fedora. Після завершення встановлення слід перевірити встановлену версію SQLite 3, щоб переконатися в тому, що у вас встановлена правильна версія.

Щоб перевірити версію SQLite 3, виконайте таку команду:

sqlite3 --version

Ця команда відображає версію встановленого SQLite 3, яка повинна відповідати останній стабільній версії в репозиторії Fedora.

Розділ 2: Встановлення SQLite 3 з вихідних текстів на Fedora

Крок 1: Завантажте архів останньої версії SQLite 3 на Fedora

Щоб отримати останню або кращу версію SQLite 3, можна скомпілювати її з вихідних текстів. Спочатку відвідайте сторінку завантаження SQLite і визначте останню версію. Потім за допомогою команди wget завантажте відповідний архів.

wget https://www.sqlite.org/2023/sqlite-autoconf-{version}.tar.gz

Порада: Замініть {version} на фактичний номер версії. Завжди перевіряйте останню версію на сторінці завантаження SQLite.

Наприклад:

wget https://www.sqlite.org/2023/sqlite-autoconf-3410200.tar.gz

Крок 2: Розпакування архіву

Після завантаження архіву витягніть файли за допомогою такої команди:

tar xvfz sqlite-autoconf-*.tar.gz

Крок 3: Перейдіть у витягнуту директорію і налаштуйте префікс

Для початку процесу компіляції змініть каталог на витягнутий каталог:

cd sqlite-autoconf-{replace with version}

Порада: Замініть {version} на фактичний номер версії.

Тепер налаштуйте компіляцію з потрібним префіксом установки:

./configure --prefix=/usr

Вихідні дані мають мати такий вигляд:

configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating sqlite3.pc
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands

Крок 4. Компіляція SQLite за допомогою команди make

Для запуску процесу складання використовуйте команду make разом із прапором -j, що вказує кількість ядер, які необхідно задіяти для прискорення компіляції:

make -j {number_of_cores}

Порада: Замініть {number_of_cores} на бажану кількість ядер для вашої системи.

Щоб визначити кількість ядер у системі, виконайте команду:

nproc

Наприклад, якщо машина має два ядра, використовуйте make -j 2. Якщо у вас 12 ядер, то можна використовувати make -j 6, щоб виділити для процесу половину ядер.

Крок 5: Встановлення скомпільованого SQLite 3 на Fedora

Після завершення процесу складання встановіть SQLite за допомогою такої команди:

sudo make install

У процесі встановлення на екран буде виведено інформацію про хід встановлення. Після встановлення перевірте правильність встановлення та номер версії:

sqlite3 --version

Виконавши ці кроки, ви успішно скомпілювали та встановили останню або бажану версію SQLite 3 з вихідного коду.

Розділ 3: Тестування встановлення SQLite 3 на Fedora

Після встановлення SQLite 3 необхідно протестувати його функціональність, щоб переконатися, що він працює так, як очікується. У цьому розділі наведено покрокові інструкції з тестування SQLite 3: створення бази даних зразка, додавання таблиці, вставка даних і запит даних.

Крок 1. Створення зразка бази даних SQLite 3 на Fedora

Спочатку створимо базу даних з іменем testdb за допомогою такої команди:

sqlite3 testdb.db

Ця команда створює новий файл бази даних SQLite з іменем testdb.db у поточному робочому каталозі.

Крок 2. Створення прикладу таблиці SQLite 3 на Fedora

Тепер створимо приклад таблиці з ім’ям employees з такими стовпцями: id, name і position. Увійдіть в оболонку SQLite, виконавши команду:

sqlite3 testdb.db

Увійшовши в оболонку SQLite, виконайте таку SQL-команду для створення таблиці employees:

CREATE TABLE employees (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, position TEXT);

Натисніть Enter для виконання команди, при успішному створенні таблиці ви не повинні побачити жодних результатів.

Крок 3. Вставка зразків даних за допомогою SQLite 3 на Fedora

Далі вставте зразкові дані в таблицю employees за допомогою наступних команд SQL:

INSERT INTO employees (name, position) VALUES ('John Doe', 'Manager');
INSERT INTO employees (name, position) VALUES ('Jane Smith', 'Developer');
INSERT INTO employees (name, position) VALUES ('Alice Johnson', 'Designer');

Ці команди вставляють у таблицю employees три рядки з різними іменами та посадами.

Крок 4: Запит даних за допомогою SQLite 3 на Fedora

Щоб переконатися в успішному вставленні даних, виконайте запит SELECT для отримання інформації з таблиці employees:

SELECT * FROM employees;

Ви маєте побачити такий результат, який відображає дані, що зберігаються в таблиці employees:

1|John Doe|Manager
2|Jane Smith|Developer
3|Alice Johnson|Designer

Крок 5. Вихід з оболонки SQLite з SQLite 3 на Fedora

Після завершення тестування вийдіть з оболонки SQLite, набравши:

.exit

Ця команда повертає вас у звичайний термінал.

Розділ 4: Налаштування SELinux для SQLite 3 на Fedora

SELinux (Security-Enhanced Linux) – це модуль безпеки, який застосовує обов’язкові політики управління доступом у системах Linux. Якщо SELinux увімкнено у вашій системі, вам може знадобитися налаштувати його для роботи з SQLite. У цьому розділі наведено покрокові інструкції з налаштування SELinux для SQLite, що забезпечують належний контроль доступу та безпеку.

Крок 1: Перевірка стану SELinux на Fedora

Перш ніж вносити будь-які зміни, необхідно перевірити, чи ввімкнено SELinux у вашій системі. Щоб перевірити стан SELinux, виконайте таку команду:

sestatus

Якщо SELinux вимкнено, то жодних подальших дій виконувати не потрібно. Якщо він увімкнений, перейдіть до наступного кроку.

Крок 2. Встановлення відповідного контексту SELinux для SQLite 3 на Fedora

SQLite зберігає свої дані у файлах баз даних, які зазвичай мають розширення .db. Щоб дозволити SQLite доступ до цих файлів, необхідно встановити для них відповідний контекст SELinux. Контекст httpd_sys_content_t зазвичай використовується для вмісту веб-сервера, тому ми будемо використовувати його для нашого файлу бази даних SQLite.

Спочатку знайдіть файл бази даних SQLite. У цьому прикладі ми вважатимемо, що він розташований за адресою /var/www/html/testdb.db. Замініть шлях на реальне місце розташування файлу бази даних SQLite.

Далі виконайте таку команду, щоб встановити контекст SELinux для файлу бази даних:

sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/testdb.db

Ця команда встановлює SELinux-контекст файлу testdb.db у значення httpd_sys_content_t, що дає змогу SQLite звертатися до файлу в контексті веб-сервера.

Крок 3: Перевірка контексту SELinux

Щоб переконатися в тому, що контекст було успішно змінено, скористайтеся командою ls з опцією -Z:

ls -lZ /var/www/html/testdb.db

У результаті має з’явитися оновлений контекст SELinux для файлу бази даних:

-rw-r--r--. root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/testdb.db

Наявність у виводі контексту httpd_sys_content_t свідчить про те, що контекст встановлено правильно.

Крок 4. Перевірка доступу до SQLite 3 на Fedora

Тепер, коли ви налаштували SELinux для SQLite, необхідно перевірити, чи може SQLite отримати доступ до файлу бази даних. Якщо ви використовуєте SQLite з веб-додатком, спробуйте отримати доступ до програми та виконати деякі завдання, пов’язані з базою даних, наприклад, створити новий запис, оновити наявні дані або видалити запис.

Якщо додаток працює так, як очікувалося, і може взаємодіяти з базою даних SQLite без проблем, то конфігурацію SELinux для SQLite виконано успішно.

Висновок

У цьому посібнику ми розглянули встановлення та налаштування SQLite 3 на Fedora Linux. Ми оновили Fedora Linux і встановили SQLite 3 з репозиторію за замовчуванням. Потім ми продемонстрували, як скомпілювати SQLite 3 з вихідних текстів, щоб отримати останню або кращу версію. Після інсталяції ми перевірили працездатність SQLite 3, створивши приклад бази даних, додавши таблицю, вставивши дані та зробивши запит до них. Насамкінець ми навели інструкції з налаштування SELinux для забезпечення належного контролю доступу та безпеки під час використання SQLite у Fedora Linux.

Поділіться своєю знахідкою
Підписатися
Сповістити про
guest

0 комментариев
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x