Як встановити Yarn на Fedora

Yarn – це широко використовуваний менеджер пакетів програмного забезпечення, який спрощує встановлення, оновлення та управління пакетами програмного забезпечення. Це критично важливий інструмент для розробників, які працюють у середовищі JavaScript, особливо під час роботи з великими кодовими базами та складними проектами.

Ключові особливості Yarn:

 • Ефективність і швидкість: Yarn кешує кожен завантажуваний пакет, що дає змогу швидше встановлювати раніше встановлені пакети.
 • Надійність: Забезпечує узгодженість на всіх машинах і безпечні процеси встановлення.
 • Сумісність: Повна сумісність із реєстром npm, що дає змогу користувачам легко керувати пакетами npm і Yarn у межах одного проєкту.
 • Підвищена безпека: Пропонує докладні звіти про аудит і суворе управління версіями пакетів, що підвищує загальну безпеку.

У міру просування вперед ви переконаєтеся, що встановлення Yarn на Fedora Linux – це просте завдання, яке покращує робочий процес розробки та пропонує надійне рішення для управління залежностями проекту. Давайте заглибимося в деталі.

Встановлення Yarn у Fedora Linux за допомогою NodeSource RPM

Крок 1: Додайте репозиторій NodeSource на Fedora

Для початку необхідно додати репозиторій NodeSource у систему Fedora. Це сховище містить останні версії Node.js і Yarn. Додавання сховища гарантує, що ваш менеджер пакетів знатиме і зможе отримати доступні пакети під час інсталяції.

Щоб додати сховище NodeSource, виконайте таку команду:

Поточна версія:

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_current.x | sudo bash -

Випуск LTS:

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_lts.x | sudo bash -

Ця команда завантажується і виконується, додаючи сховище NodSource. Крім того, вам потрібно буде імпортувати наступне сховище:

curl -sL https://dl.yarnpkg.com/rpm/yarn.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/yarn.repo

Крок 2: Встановлення Yarn за допомогою команди DNF

Додавши сховище NodeSource, ви можете встановити Yarn за допомогою менеджера пакетів dnf. Ця команда отримає та встановить останню версію Yarn із сховища NodeSource, а також усі необхідні залежності.

Щоб встановити Yarn, виконайте таку команду:

sudo dnf install yarn nodejs

Після завершення встановлення ви можете переконатися в його успішності, перевіривши версію Yarn:

yarn --version

У виводі має з’явитися номер встановленої версії, який підтверджує, що Yarn тепер встановлено на вашу систему Fedora за допомогою сховища NodeSource RPM.

Встановлення Yarn у Fedora Linux за допомогою NVM

Крок 1: Встановіть NVM на Fedora

Спочатку вам потрібно встановити NVM на вашу систему Fedora. NVM – це потужний інструмент, який спрощує процес інсталяції та управління кількома версіями Node.js.

Щоб встановити NVM, скористайтеся офіційним сценарієм встановлення, виконавши таку команду:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/master/install.sh | bash

або

wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/master/install.sh | bash

Ця команда завантажує і виконує сценарій встановлення NVM для налаштування NVM у вашій системі.

Після встановлення NVM закрийте і знову відкрийте термінал або виконайте таку команду, щоб переконатися, що NVM створено і доступно для використання:

source ~/.bashrc

Крок 2: Встановіть Node.js і Yarn

Встановивши NVM, ви можете встановити потрібну версію Node.js. NVM дає змогу встановлювати кілька версій і перемикатися між ними за потреби.

Щоб встановити останню LTS (Long Term Support) версію Node.js, виконайте команду:

nvm install --lts

Щоб встановити останню поточну версію, виконайте такі дії:

nvm install stable

Після встановлення потрібної версії Node.js ви можете встановити Yarn глобально для обраної версії. Це гарантує, що встановлення Yarn буде пов’язане з обраним середовищем Node.js.

Щоб встановити Yarn глобально, виконайте таку команду:

npm install -g yarn

Після завершення встановлення ви можете переконатися в його успішності, перевіривши версію Yarn:

yarn --version

У виводі має з’явитися номер встановленої версії, який підтверджує, що Yarn тепер встановлено на вашій системі Fedora за допомогою NVM.

Налаштування Yarn у Fedora Linux

У цьому розділі ми розповімо вам про встановлення та налаштування Yarn для оптимального використання в системі Fedora. Правильна конфігурація гарантує, що Yarn відповідатиме вашим конкретним потребам і робочим процесам. Ми розглянемо кроки з налаштування Yarn, встановлення змінних оточення та управління пакетами.

Крок 1: Налаштування Yarn

Yarn надає різні параметри конфігурації, які дозволяють налаштувати його поведінку відповідно до ваших потреб. Ви можете змінити ці параметри за допомогою команди yarn config, за якою слідує параметр, який ви хочете змінити.

Наприклад, щоб задати глобальний каталог кешу, можна використовувати таку команду:

yarn config set cache-folder /path/to/your/cache

Ця команда встановлює каталог кешу за вказаним шляхом, гарантуючи, що Yarn зберігатиме файли кешу в потрібному вам місці.

Іншою корисною опцією конфігурації є URL реєстру, який визначає сховище пакетів, що використовується Yarn при отриманні пакетів. За замовчуванням Yarn використовує реєстр npm. Однак ви можете змінити цей параметр, щоб використовувати інший реєстр, наприклад, приватне сховище або дзеркало. Щоб змінити URL-адресу реєстру, виконайте команду:

yarn config set registry https://registry.yarnpkg.com

Ця команда встановлює URL-адресу реєстру на офіційний реєстр Yarn. За необхідності замініть URL на потрібну адресу реєстру.

Крок 2: Налаштування змінних оточення

Щоб забезпечити безперешкодну інтеграцію Yarn з вашим середовищем розробки та інструментами командного рядка, необхідно налаштувати відповідні змінні оточення.

Наприклад, щоб додати глобальний каталог бінарних файлів Yarn до PATH вашої системи, відредагуйте файл ~/.bashrc або ~/.bash_profile і додайте такий рядок:

export PATH="$PATH:$(yarn global bin)"

Цей рядок гарантує, що глобально встановлені пакети Yarn будуть доступні з будь-якої директорії у вашому терміналі.

Після додавання рядка закрийте і знову відкрийте термінал або виконайте наступну команду, щоб отримати оновлену конфігурацію:

Крок 3: Управління пакетами

Yarn дає змогу легко керувати залежностями проєкту, додаючи, видаляючи та оновлюючи пакети в міру необхідності.

Щоб додати пакет у проєкт, використовуйте команду yarn add:

yarn add package-name

Наприклад, щоб додати пакет lodash, виконайте команду:

yarn add lodash

Щоб видалити пакет, скористайтеся командою yarn remove:

yarn remove package-name

Щоб оновити пакет, використовуйте команду yarn upgrade:

yarn upgrade package-name

Якщо ви хочете оновити всі пакети у вашому проєкті до останніх версій, виконайте команду:

yarn upgrade

Це лише кілька прикладів того, як можна керувати пакетами за допомогою Yarn.

Робота з Yarn у Fedora Linux

У цьому розділі ми заглибимося у використання Yarn у Fedora Linux, вивчивши різні завдання, які зазвичай виконуються в середовищі розробки. Ми розглянемо створення нових проєктів, управління залежностями, запуск скриптів і багато іншого. Ця інформація допоможе вам ефективно використовувати Yarn для оптимізації процесу розробки.

Створення нового проєкту

Щоб створити новий проєкт за допомогою Yarn, перейдіть до каталогу, в якому буде знаходитися проєкт, і виконайте команду yarn init:

yarn init

Ця команда запропонує вам ввести інформацію про ваш проєкт, таку як його назва, версія, опис і точка входу. Після введення необхідної інформації Yarn створить файл package.json у каталозі проєкту. Цей файл слугує маніфестом для вашого проєкту і містить метадані, залежності та скрипти.

Керування залежностями проєкту

Yarn дає змогу легко керувати залежностями проєкту. Ви можете легко додавати, оновлювати та видаляти пакети.

Додавання пакета Yarn

Щоб додати пакет як залежність, використовуйте команду yarn add, за якою слідує ім’я пакета:

yarn add package-name

Наприклад, якщо ви хочете додати пакет axios для виконання HTTP-запитів, виконайте команду:

yarn add axios

Ця команда додасть пакет у ваш файл package.json і встановить його в каталог node_modules.

Оновлення пакета Yarn

Щоб оновити певний пакет до останньої версії, використовуйте команду yarn upgrade, за якою слідує ім’я пакета:

yarn upgrade package-name

Наприклад, щоб оновити пакет axios, виконайте команду:

yarn upgrade axios

Видалення пакета Yarn

Щоб видалити пакет із проєкту, використовуйте команду yarn remove, за якою слідує ім’я пакета:

yarn remove package-name

Наприклад, щоб видалити пакет axios, виконайте команду:

yarn remove axios

Виконання скриптів

Yarn дає змогу визначати користувацькі сценарії у файлі package.json для автоматизації повторюваних завдань або спрощення складних команд.

Наприклад, у вас може бути скрипт для запуску сервера розробки:

{
 "scripts": {
  "start": "webpack serve --mode development"
 }
}

Щоб запустити цей сценарій, використовуйте команду yarn run, за якою слідує ім’я сценарію:

yarn run start

Yarn також підтримує паралельний або послідовний запуск скриптів. Наприклад, якщо у вас є кілька сценаріїв, які ви хотіли б запускати одночасно, наприклад, сервер розробки та препроцесор CSS:

{
 "scripts": {
  "start-server": "webpack serve --mode development",
  "start-css": "node-sass --watch src/styles"
 }
}

Щоб запустити ці скрипти паралельно, можна використовувати команду yarn run з прапором -p:

yarn run -p start-server start-css

Ці приклади демонструють, як Yarn може допомогти автоматизувати й оптимізувати процес розробки в Fedora Linux, роблячи ваші проєкти ефективнішими та приємнішими в роботі.

Усунення неполадок із Yarn у Fedora Linux

У цьому розділі ми обговоримо деякі загальні проблеми, які можуть виникнути під час використання Yarn у Fedora Linux, і запропонуємо рішення, які допоможуть вам їх подолати. Ми також поділимося порадами щодо налагодження та ефективнішого вирішення проблем.

Поширені помилки

 • Проблеми з дозволами: Під час встановлення пакетів або запуску скриптів ви можете зіткнутися з помилками прав доступу. Ці помилки зазвичай виникають, коли Yarn не може отримати доступ до певних каталогів або файлів через недостатні привілеї.
 • Конфлікти залежностей: У деяких випадках кілька пакетів у вашому проєкті можуть залежати від різних версій однієї й тієї самої залежності, що призводить до конфліктів, які можуть спричинити несподівану поведінку або помилки.
 • Застарілі пакети: Використання застарілих пакетів може призвести до проблем сумісності або несподіваної поведінки, оскільки нові версії пакетів можуть вносити зміни.

Вирішення поширених проблем

 • Вирішення проблем із дозволами: Щоб вирішити проблеми з дозволами, переконайтеся, що у вас є необхідні привілеї для доступу до порушених каталогів або файлів. Ви можете змінити права власності на каталог або файл за допомогою команди chown або змінити дозволи за допомогою команди chmod. Крім того, ви можете використовувати локальну установку Yarn, щоб уникнути проблем з глобальними дозволами.
 • Розв’язання конфліктів залежностей: Щоб розв’язати конфлікти залежностей, ви можете використовувати функцію розв’язання Yarn, щоб вказати точну версію конфліктної залежності, яку потрібно використовувати. У файлі package.json додайте поле resolutions і вкажіть бажану версію конфліктної залежності:
{
 "resolutions": {
  "package-name": "desired-version"
 }
}
 • Оновлення застарілих пакетів: Щоб оновити застарілі пакети, ви можете використати команду yarn upgrade або для конкретного пакета, або для всіх пакетів у вашому проєкті. Не забувайте, що оновлення пакетів може призвести до небажаних змін, тому після оновлення обов’язково ретельно протестуйте свій додаток.

Поради з налагодження

 • Уважно читайте повідомлення про помилки: У разі виникнення помилки уважно прочитайте повідомлення про помилку і трасування стека, щоб зрозуміти основну причину проблеми. Ця інформація може дати цінні підказки для вирішення проблеми.
 • Ознайомтеся з документацією по Yarn: Документація по Yarn – це чудовий ресурс для розуміння специфічних команд, функцій і конфігурацій. У разі виникнення проблеми зверніться до документації, щоб отримати рекомендації та можливі рішення.
 • Використовуйте прапор –verbose: Під час виконання команд Yarn ви можете використовувати прапор –verbose, щоб відобразити більш детальну інформацію про роботу. Це може бути корисно для виявлення проблем або розуміння внутрішньої роботи команди.
 • Пошук схожих проблем: Якщо ви зіткнулися з проблемою, є ймовірність, що хтось інший вже стикався з подібною проблемою. Пошукайте схожі проблеми на форумах, Stack Overflow або в репозиторії Yarn GitHub, щоб знайти можливі рішення або обхідні шляхи.

Розуміючи поширені помилки, застосовуючи рішення і використовуючи ефективні стратегії налагодження, ви зможете більш ефективно усувати неполадки і вирішувати проблеми з Yarn у Fedora Linux, забезпечуючи більш плавний процес розробки.

Висновок

У цьому посібнику розглянуто різні методи встановлення Yarn на Fedora Linux, включно з використанням репозиторію Fedora, NodeSource RPM і NVM. Кожен метод має свої переваги, тож обирайте той, який найкраще підходить для ваших потреб і середовища розробки. Правильно налаштувавши Yarn і зрозумівши, як керувати пакетами, запускати скрипти та усувати неполадки, ви зможете оптимізувати процес розробки та ефективніше працювати в системі Fedora Linux.

Поділіться своєю знахідкою
Підписатися
Сповістити про
guest

0 комментариев
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x