Як встановити Odoo Community Edition в Ubuntu

Odoo – це повнофункціональне розширюване програмне забезпечення ERP (Enterprise Resource Planning) з відкритим вихідним кодом, побудоване з використанням мови Python і бази даних PostgreSQL для зберігання даних.

Це пакет бізнес-додатків з відкритим вихідним кодом, що складається з безлічі застосунків, які належать до різних категорій, таких як веб-сайт, продажі, фінанси, операції, виробництво, людські ресурси (HR), комунікації, маркетинг та інструменти налаштування.

До основних застосунків належать конструктор сайтів, CRM (Content Relationship Manager), повнофункціональна електронна комерція, маркетинговий застосунок, застосунок для управління персоналом, бухгалтерський інструмент, застосунок для інвентаризації, застосунок для торговельних точок, застосунок для управління проєктами та багато інших.

Встановлення PostgreSQL на Ubuntu

1. Для коректної роботи Odoo необхідний сервер баз даних PostgreSQL, який можна встановити з репозиторіїв за замовчуванням, як показано на малюнку.

$ sudo apt update
$ sudo apt install postgresql

2. Після завершення встановлення PostgreSQL необхідно перевірити деякі моменти. У процесі встановлення програма встановлення налаштовується на запуск служби postgresql і ввімкнення її автоматичного запуску під час перезавантаження сервера. Щоб перевірити, чи запущена служба і чи ввімкнена вона, виконайте такі команди systemctl.

$ systemctl status postgresql
$ systemctl is-enabled postgresql

Встановлення Wkhtmltopdf на Ubuntu

3. Далі необхідно встановити Wkhtmltopdf – невелику утиліту командного рядка з відкритим вихідним кодом, яка перетворює HTML-сторінку на PDF-документ або зображення за допомогою WebKit.

Для роботи Odoo потрібен wkhtmltopdf v0.12.05, який відсутній у репозиторіях Ubuntu. Тому необхідно встановити його вручну, завантаживши пакет wkhtmltox .deb із сайту wkhtmltopdf для вашого релізу Ubuntu.t щоб він автоматично запускався під час перезавантаження сервера. Щоб перевірити, чи запущена служба і чи ввімкнена вона, виконайте такі команди systemctl.

$ wget https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6.1-2/wkhtmltox_0.12.6.1-2.jammy_amd64.deb
$ sudo dpkg -i wkhtmltox_0.12.6.1-2.jammy_amd64.deb

4. Переконайтеся, що програма Wkhtmltopdf успішно встановлена на вашому комп’ютері.

$ which wkhtmltopdf
$ which wkhtmltoimage

Встановлення Odoo в Ubuntu

5. Ми будемо використовувати офіційний репозиторій Odoo для встановлення Odoo Community Edition, виконавши такі команди.

$ wget -q -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg
$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg] https://nightly.odoo.com/16.0/nightly/deb/ ./' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/odoo.list
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install odoo

6. Після встановлення Odoo можна переконатися, що служба працює і ввімкнена для автоматичного запуску під час завантаження системи.

$ systemctl status odoo
$ systemctl is-enabled odoo

7. За замовчуванням Odoo прослуховує порт 8069, і ви можете перевірити це за допомогою інструментів netstat або ss наступним чином. Це ще один спосіб переконатися в тому, що Odoo працює.

$ sudo netstat -tpln
OR
$ sudo ss -tpln

Встановлення та налаштування Nginx як зворотного проксі для Odoo

8. Щоб користувачі могли отримувати доступ до веб-інтерфейсу Odoo без введення номера порту, можна налаштувати доступ до Odoo через піддомен, використовуючи середовище зворотного проксі-сервера Nginx.

Щоб налаштувати Nginx як зворотний проксі для Odoo, спочатку необхідно встановити Nginx, як показано на малюнку.

$ sudo apt install nginx

9. Після завершення встановлення перевірте, чи запущено службу Nginx, чи ввімкнено її.

$ systemctl status nginx
$ systemctl is-enabled nginx

10. Далі створіть блок сервера Nginx для Odoo у файлі /etc/nginx/conf.d/odoo.conf, як показано на малюнку.

$ sudo vi /etc/nginx/conf.d/odoo.conf

Потім скопіюйте та вставте у файл таку конфігурацію. Це проста конфігурація, достатня для роботи системи Odoo, ви можете додати інші конфігурації, прочитавши документацію з Nginx, відповідно до особливостей вашого середовища.

server {
        listen      80;
        server_name odoo.tecmint.lan;
        access_log /var/log/nginx/odoo_access.log;
        error_log /var/log/nginx/odoo_error.log;
        proxy_buffers 16 64k;
        proxy_buffer_size 128k;
location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8069;
        proxy_redirect off;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header Host $http_host;
}

location ~* /web/static/ {
        proxy_cache_valid 200 60m;
        proxy_buffering on;
        expires 864000;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8069;
}

gzip on;
gzip_min_length 1000;
}

11. Після збереження змін у файлі. Перевірте структуру конфігурації Nginx на наявність синтаксичних помилок.

$ sudo nginx -t

12. Тепер перезапустіть службу Nginx, щоб останні зміни набули чинності.

$ sudo systemctl restart nginx

13. Важливо зазначити, що якщо у вас увімкнена і працює служба міжмережевого екрану UFW, то перед початком доступу до веб-інтерфейсу Odoo необхідно дозволити HTTP- і HTTPS-запити через міжмережевий екран до сервера Nginx.

$ sudo ufw allow http
$ sudo ufw allow https
$ sudo ufw reload

Доступ до інтерфейсу веб-адміністрування Odoo

14. Далі відкрийте веб-браузер і використовуйте наступну адресу для доступу до інтерфейсу веб-адміністрування Odoo.

http://SERVER-IP-Address
OR
http://Server-hostname

Дочекайтеся завантаження інтерфейсу, після чого необхідно створити базу даних для Odoo. Введіть ім’я бази даних, адресу електронної пошти адміністратора та пароль. Потім виберіть мову та країну. Ви можете вибрати, завантажувати чи ні зразки даних. Потім натисніть кнопку Створити базу даних.

15. Після цього відбудеться перенаправлення на панель адміністратора з відображенням доступних додатків Odoo, як показано на наступному знімку екрана. Натисніть на кнопку Install або Upgrade на додатку, щоб встановити або оновити його відповідно. Щоб вийти із системи, клацніть на випадаючому списку Admin ==> Log out.

16. На наступному знімку екрана показано інтерфейс входу в Odoo. Для входу в систему використовуйте облікові дані, створені на кроці 14 вище.

Зі скріншота видно, що система небезпечна, оскільки працює на звичайному HTTP. Тому необхідно увімкнути HTTPS, особливо у виробничому середовищі. Для цього можна використовувати безкоштовну програму Let’s Encrypt.

На цьому все! Ви встановили Odoo CE на свій сервер Ubuntu. Незважаючи на те, що застосунки Odoo легко інтегруються один з одним і являють собою завершене інтегроване ERP-рішення, кожен з них може бути розгорнутий як окремий застосунок.

Поділіться своєю любов'ю

Залишити відповідь

0 комментариев
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x