Як встановити MariaDB 11.x або 10.x на Ubuntu

MariaDB, форк широко поширеного MySQL, вирізняється як надійна та універсальна система управління реляційними базами даних з відкритим вихідним кодом. У цьому посібнику ми зосередимося на демонстрації інсталяції MariaDB 11.x або 10.x на Ubuntu 22.04 або 20.04, що є невід’ємною частиною процесу для розробників і адміністраторів баз даних, які прагнуть використовувати можливості MariaDB у стабільному та безпечному середовищі Ubuntu.

Ключові особливості MariaDB включають:

  • Висока продуктивність: Оптимізована для підвищення швидкості та ефективності, що робить її придатною для роботи з великими базами даних.
  • Удосконалена система безпеки: Пропонує надійні засоби захисту, включно з комплексною системою привілеїв і паролів.
  • Відкритий вихідний код: Завдяки відкритому вихідному коду дає змогу налаштовувати та гнучко налаштовувати систему, а також має сильну підтримку спільноти.
  • Широка сумісність: Сумісний з цілою низкою мов програмування та операційних систем.
  • Масштабованість: Ефективно керує великими обсягами даних і одночасним користувацьким навантаженням.
  • Механізми зберігання даних: Підтримує різні механізми зберігання даних, що дає змогу гнучко підходити до проектування й оптимізації баз даних.

У міру того, як ми занурюємося в процес установлення, усі кроки будуть спрямовані на те, щоб забезпечити плавне й успішне встановлення MariaDB на вашу систему Ubuntu. Цей посібник проведе вас через кожен етап з ясністю і точністю, гарантуючи, що ви зможете максимально використовувати потенціал MariaDB у своїх проектах.

Кроки з попереднього встановлення MariaDB на Ubuntu 22.04 або 20.04

Крок 1: Оновлення Ubuntu перед встановленням MariaDB

Перед установкою MariaDB дуже важливо оновити систему Ubuntu. Цей крок гарантує, що всі наявні пакети актуальні, що мінімізує потенційні конфлікти. Виконайте наступну команду, щоб оновити список пакетів:

sudo apt update

Після оновлення списку перейдіть до оновлення всіх застарілих пакетів. Цей крок вкрай важливий для стабільності та безпеки системи:

sudo apt upgrade

Крок 2: Встановлення залежностей

Для встановлення MariaDB потрібні певні залежності. Це важливі пакети, які необхідні MariaDB для коректної роботи. Встановіть їх за допомогою наступної команди:

sudo apt install dirmngr ca-certificates software-properties-common apt-transport-https curl -y

Крок 3: Імпорт репозиторію MariaDB APT

Наступний крок включає в себе імпорт сховища MariaDB APT. Це сховище містить пакети MariaDB, які ви будете встановлювати. Існують різні гілки: гілки довгострокової підтримки (LTS), рекомендовані для виробничих середовищ через їхню стабільність, і короткострокові релізи, які підходять для користувачів, які регулярно оновлюють свої системи, наприклад, для тих, хто використовує системи управління контентом, такі як WordPress.

Імпорт ключа GPG

Спочатку імпортуйте ключ GPG, щоб перевірити справжність пакетів MariaDB:

curl -fsSL http://mirror.mariadb.org/PublicKey_v2 | sudo gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/mariadb.gpg > /dev/null

Вибір версії репозиторію

Виберіть відповідну версію MariaDB залежно від ваших вимог:

Варіант 1: MariaDB 10.5 (LTS)

Дата закінчення терміну служби: 24 червня 2025 року.

echo "deb [arch=amd64,arm64,ppc64el signed-by=/usr/share/keyrings/mariadb.gpg] http://mirror.mariadb.org/repo/10.5/ubuntu/ $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
Варіант 2: MariaDB 10.6 (LTS)

Дата закінчення терміну служби: липень 2026 року.

echo "deb [arch=amd64,arm64,ppc64el signed-by=/usr/share/keyrings/mariadb.gpg] http://mirror.mariadb.org/repo/10.6/ubuntu/ $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
Варіант 3: MariaDB 10.11 (LTS)

Дата закінчення терміну служби: лютий 2028 року.

echo "deb [arch=amd64,arm64,ppc64el signed-by=/usr/share/keyrings/mariadb.gpg] http://mirror.mariadb.org/repo/10.11/ubuntu/ $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
Варіант 4: MariaDB 11.0 (короткостроковий випуск)

Дата закінчення терміну служби: червень 2024 року.

echo "deb [arch=amd64,arm64,ppc64el signed-by=/usr/share/keyrings/mariadb.gpg] http://mirror.mariadb.org/repo/11.0/ubuntu/ $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
Варіант 5: MariaDB 11.1 (короткостроковий випуск)

Дата закінчення терміну служби: серпень 2024 року.

echo "deb [arch=amd64,arm64,ppc64el signed-by=/usr/share/keyrings/mariadb.gpg] http://mirror.mariadb.org/repo/11.1/ubuntu/ $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
Варіант 6: MariaDB 11.2 (короткостроковий випуск)

Дата закінчення терміну служби: листопад 2024 року. 2024 року.

echo "deb [arch=amd64,arm64,ppc64el signed-by=/usr/share/keyrings/mariadb.gpg] http://mirror.mariadb.org/repo/11.2/ubuntu/ $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list

Оновлення сховища APT

Після того як ви вибрали та імпортували потрібну версію сховища, оновіть сховище APT, щоб розпізнати нове джерело:

sudo apt update

Цей крок гарантує, що система розпізнає щойно доданий репозиторій MariaDB і буде готова до процесу встановлення.

Встановлення MariaDB 11.x або 10.x за допомогою команди APT

Крок 1: Встановлення сервера і клієнта MariaDB

Щоб встановити MariaDB на вашу систему, необхідно встановити серверний і клієнтський пакети. Ця інсталяція об’єднує сервер бази даних, який керує даними, і клієнт, який надає інтерфейс для взаємодії з сервером. Для встановлення цих пакетів виконайте таку команду:

sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y

Крок 2: Перевірка встановлення MariaDB

Після встановлення важливо переконатися, що MariaDB встановлено правильно. Перевірте встановлену версію та збірку MariaDB за допомогою цієї команди:

mariadb --version

Якщо встановлення пройшло успішно, ви побачите висновок, схожий на цей:

mariadb Ver 15.1 Distrib xx.xx.x-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using EditLine wrapper

Увімкнення служби MariaDB

Перевірка стану служби MariaDB

Після встановлення перевірте стан служби MariaDB. Ця команда перевіряє, чи активна і чи запущена служба MariaDB:

systemctl status mariadb

Запуск служби MariaDB

Хоча MariaDB зазвичай активується автоматично після встановлення, за необхідності ви можете запустити її вручну:

sudo systemctl start mariadb

Зупинення служби MariaDB

Щоб зупинити службу MariaDB, виконайте таку команду:

sudo systemctl stop mariadb

Увімкнення MariaDB під час запуску системи

Щоб MariaDB автоматично запускалася під час завантаження системи:

sudo systemctl enable mariadb

Вимкнення MariaDB під час запуску системи

Щоб запобігти автоматичному запуску MariaDB:

sudo systemctl disable mariadb

Перезапуск служби MariaDB

Перезапуск служби часто потрібен після зміни конфігурації. Використовуйте цю команду для перезапуску MariaDB:

sudo systemctl restart mariadb

Запуск сценарію безпеки MariaDB на Ubuntu 22.04 або 20.04

Важливість запуску сценарію безпеки MariaDB

Під час налаштування MariaDB необхідно посилити її конфігурацію за замовчуванням, яку зазвичай вважають небезпечною. Цей крок має вирішальне значення для захисту бази даних від несанкціонованого доступу та вразливостей. Запуск скрипта mysql_secure_installation є загальновизнаною галузевою практикою в процесі встановлення MariaDB. Він підвищує безпеку встановлення MariaDB і знижує ризики, пов’язані з потенційними шкідливими атаками.

Виконання сценарію безпеки

Щоб запустити цей процес підвищення безпеки, виконайте сценарій mysql_secure_installation. Цей сценарій виконує кілька операцій, пов’язаних із безпекою, забезпечуючи більш надійне середовище для вашої установки MariaDB:

sudo mysql_secure_installation

Налаштування параметрів безпеки

Після запуску скрипта вам буде запропоновано виконати кілька кроків для підвищення безпеки вашої установки MariaDB:

  • Встановлення кореневого пароля: Вам буде запропоновано створити надійний пароль для кореневого користувача MariaDB. Цей крок дуже важливий, оскільки він запобігає несанкціонованому доступу до бази даних.
  • Заборона віддаленого доступу до кореневої системи: Сценарій запитає, чи хочете ви вимкнути віддалений доступ до root-логінів, що рекомендується для обмеження доступу тільки локальних користувачів.
  • Видалення облікових записів анонімних користувачів: Ці облікові записи доступні без пароля, що являє собою ризик для безпеки. Їх видалення – важливий крок у забезпеченні безпеки бази даних.
  • Видалення тестової бази даних: MariaDB постачається з тестовою базою даних за замовчуванням, доступною всім охочим. Видалення цієї бази даних зменшує потенційні точки входу для неавторизованих користувачів.

Виконання цих кроків значно підвищує рівень безпеки вашої установки MariaDB на Ubuntu.

Керування MariaDB на Ubuntu 22.04 або 20.04

Запустіть інструмент оновлення таблиць бази даних MariaDB

Якщо ви оновили MariaDB до новішої версії (наприклад, з 10.5 до 10.10), дуже важливо переконатися, що таблиці вашої бази даних сумісні з новою версією. Для цього призначений інструмент mariadb-upgrade. Він перевіряє та оновлює таблиці відповідно до вимог оновленої версії.

Щоб запустити цей процес або перевірити поточний стан таблиць вашої бази даних, виконайте команду:

sudo mariadb-upgrade

Виконання цієї команди рекомендується, навіть якщо ви впевнені, що оновлення пройшло успішно. У тих випадках, коли її вже було виконано, інструмент підтвердить це. В іншому випадку він надасть детальний звіт про досліджені таблиці та необхідні оновлення.

Видалення MariaDB з Ubuntu 22.04 або 20.04

Щоб повністю видалити MariaDB із системи, виконайте таку команду:

sudo apt autoremove mariadb-server mariadb-client --purge -y

Пам’ятайте, що використання прапора –purge призведе до видалення не тільки MariaDB, а й усіх пов’язаних із нею даних бази даних. Якщо ви маєте намір зберегти дані, опустіть прапор –purge.

Після видалення MariaDB важливо також видалити сховище і GPG-ключ, щоб запобігти будь-яким майбутнім оновленням із сховища MariaDB. Це можна зробити за допомогою такої команди:

sudo rm /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list /usr/share/keyrings/mariadb.gpg

Висновок

На завершення ми розглянули основні кроки зі встановлення MariaDB, що охоплюють версії 11.x і 10.x, на Ubuntu 22.04 і 20.04 LTS. У цьому посібнику ми детально описали процес встановлення, використовуючи офіційний репозиторій MariaDB.org. Незалежно від того, новачок ви чи досвідчений користувач, ці інструкції покликані зробити ваш досвід встановлення та управління MariaDB на Ubuntu простим і без зайвого клопоту. Надалі не забувайте регулярно перевіряти наявність оновлень і підтримувати встановлення MariaDB для забезпечення оптимальної продуктивності та безпеки.

Поділіться своєю любов'ю

Залишити відповідь

0 комментариев
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x