Як встановити інструмент Cacti на системи RHEL

Інструмент Cacti – це веб-рішення з відкритим вихідним кодом для моніторингу мережі та побудови системних графіків в ІТ-компаніях. Cacti дає змогу користувачам регулярно опитувати служби для створення графіків за допомогою RRDtool.

Зазвичай його використовують для побудови графіків часових рядів даних для таких показників, як використання пропускної здатності мережі, завантаження процесора, запущені процеси, дисковий простір тощо.

У цьому посібнику ми покажемо, як встановити та налаштувати комплексний застосунок для моніторингу мережі під назвою Cacti за допомогою інструменту Net-SNMP на дистрибутивах на базі RHEL, таких як CentOS Stream, Fedora, Rocky і Alma Linux, використовуючи інструменти менеджера пакетів YUM і DNF.

Необхідні пакети Cacti

Для встановлення Cacti в операційній системі Linux потрібні такі пакети.

 • Apache : Веб-сервер для відображення мережевих графіків, створених за допомогою PHP і RRDTool.
 • MySQL : сервер баз даних для зберігання інформації про Cacti.
 • PHP : Модуль сценарію для створення графіків за допомогою RRDTool.
 • PHP-SNMP : Розширення PHP для SNMP для доступу до даних.
 • NET-SNMP : Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) використовується для керування мережею.
 • RRDTool: Інструмент бази даних для управління та отримання даних часових рядів, таких як завантаження процесора, пропускна здатність мережі тощо.

З демонстраційною метою ми використовували Rocky Linux 9 для встановлення інструменту Cacti, але ті самі інструкції підходять для всіх дистрибутивів на базі RHEL.

Крок 1: Встановіть необхідні пакети в Linux

Для початку оновіть репозиторій пакетів вашої системи, щоб переконатися, що доступні останні версії програмних пакетів.

sudo dnf update

Потім встановіть необхідні пакети для Cacti та його залежностей за допомогою такої команди.

sudo dnf install net-snmp-utils net-snmp-libs rrdtool php-mysqlnd php-snmp php-xml php-gd mariadb-server httpd

Крок 2: Встановіть інструмент Cacti в Linux

Щоб встановити Cacti, переконайтеся, що у вашій системі ввімкнено репозиторій EPEL.

sudo yum install epel-release

Коли репозиторій EPEL увімкнено, ви можете встановити Cacti, виконавши таку команду.

sudo yum install cacti

Крок 3: Захист бази даних MariaDB

Щоб налаштувати MySQL для Cacti, ми повинні спочатку захистити щойно встановлений сервер MySQL, а потім створити базу даних Cacti з користувачем “Cacti”. Якщо ваш MySQL вже встановлений і захищений, вам не потрібно робити це знову.

sudo mysql_secure_installation

Дотримуйтесь підказок, щоб встановити пароль root, видалити анонімних користувачів, заборонити віддалений вхід root і видалити тестову базу даних.

Крок 4: Створення бази даних Cacti

Увійдіть на сервер MySQL, використовуючи щойно створений пароль, а потім створіть базу даних Cacti з користувачем “Cacti”, задавши для неї пароль.

sudo mysql -u root -p
CREATE DATABASE cacti;
CREATE USER 'cacti'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON cacti.* TO 'cacti'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Далі необхідно імпортувати стандартну схему бази даних Cacti у новостворену базу даних, але перед цим потрібно дізнатися шлях до файлу бази даних за допомогою команди rpm та імпортувати його, як показано нижче.

sudo rpm -ql cacti | grep cacti.sql
sudo mysql -u cactiuser -p cacti < /usr/share/doc/cacti/cacti.sql

Крок 5: Налаштування підключення до бази даних Cacti

Щоб налаштувати підключення до бази даних Cacti, вам потрібно відкрити файл конфігурації, як показано нижче.

sudo vi /etc/cacti/db.php

Оновіть наступні рядки, додавши в них інформацію про вашу базу даних.

$database_type   = 'mysql';
$database_default = 'cacti';
$database_hostname = 'localhost';
$database_username = 'cacti';
$database_password = 'your_password';

Крок 6: Налаштуйте Apache для Cacti

Відкрийте файл /etc/httpd/conf.d/cacti.conf за допомогою обраного вами редактора.

sudo vi /etc/httpd/conf.d/cacti.conf

Додайте у файл такі рядки:

Alias /cacti /usr/share/cacti
<Directory /usr/share/cacti/>
  Options +FollowSymLinks
  AllowOverride None
  <IfModule mod_authz_core.c>
    # Apache 2.4
    Require all granted
  </IfModule>
  <IfModule !mod_authz_core.c>
    # Apache 2.2
    Order Deny,Allow
    Deny from all
    Allow from all
  </IfModule>
</Directory>

Збережіть і закрийте файл.

Нарешті, перезапустіть служби Apache і MariaDB, щоб застосувати зміни.

sudo systemctl restart httpd
sudo systemctl restart mariadb

Крок 7: Налаштуйте Cacti Cron Job

Тепер відкрийте файл crontab, щоб запланувати інтервали опитування для Cacti.

sudo vi /etc/cron.d/cacti

Видаліть коментар із наступного рядка. Скрипт poller.php запускається кожні 5 хвилин для збору даних з відомих хостів, які Cacti використовує для побудови графіків.

*    cacti   /usr/bin/php /usr/share/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1

Крок 8: Доступ до веб-інтерфейсу Cacti

Щоб отримати доступ до веб-інтерфейсу Cacti, необхідно відкрити порт 80 на брандмауері, щоб дозволити вхідний трафік на цьому порту.

sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Тепер ви можете отримати доступ до Cacti через веб-браузер, використовуючи IP-адресу або доменне ім’я сервера, як показано нижче.

http://your_server_ip/cacti
OR
http://domain.com/cacti

Тепер дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити процес встановлення.

User: admin
Password: admin

Потім змініть стандартний пароль Cacti.

Прийміть ліцензійну угоду Cacti.

Далі на екрані з’явиться вікно Pre-installation Checks for Cacti installation, будь ласка, виправте запропоновані налаштування у файлі /etc/php.ini, як показано нижче, і перезапустіть Apache після внесення змін.

memory_limit = 800M
max_execution_time = 60
date.timezone = Asia/Kolkata

Аналогічним чином необхідно надати доступ до бази даних MySQL TimeZone для користувача Cacti, щоб база даних була заповнена глобальною інформацією про TimeZone.

mysql> use mysql;
mysql> GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO cacti@localhost;
mysql> flush privileges;

Будь ласка, виберіть тип установки “Нова установка”.

Перш ніж продовжити, переконайтеся, що всі наведені нижче дозволи каталогів правильні.

Переконайтеся, що всі значення Critical Binary Locations і Versions правильні, перш ніж продовжити.

Виберіть профіль джерела даних за замовчуванням, який буде використовуватися для джерел опитування.

Будь ласка, виберіть шаблони пристроїв, які ви хочете використовувати після встановлення Cacti.

Встановіть значення Server Collation у файлі конфігурації MySQL /etc/my.cnf у розділі [mysqld], як показано нижче.

[mysqld]
character-set-server=utf8mb4
collation-server=utf8mb4_unicode_ci

Ваш сервер Cacti Server майже готовий. Будь ласка, підтвердіть, що ви готові продовжити.

Вітаємо! Ви успішно встановили Cacti на системи на базі RHEL. Тепер ви можете почати моніторинг своєї мережевої інфраструктури, додаючи пристрої, створюючи графіки та налаштовуючи сповіщення у веб-інтерфейсі Cacti.

Поділіться своєю любов'ю

Залишити відповідь

0 комментариев
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x