Як встановити Backdrop CMS на Debian 12

Backdrop CMS – це система управління контентом (CMS) з відкритим вихідним кодом, розроблена як зручна і доступна альтернатива іншим популярним CMS-платформам, зокрема Drupal.

Вона побудована на тому самому технологічному стеку PHP, що й Drupal, але водночас вирізняється більшою простотою і підходить для невеликих організацій, некомерційних організацій і приватних осіб, яким потрібна потужна CMS без складнощів, часто властивих Drupal.

Загалом Backdrop CMS прагне знайти баланс між простотою використання і можливостями, необхідними для ефективного створення та управління сайтами, що робить її підходящим вибором для тих, хто шукає золоту середину між простотою і налаштуванням.

Щоб приступити до встановлення Backdrop на Debian 12, виконайте такі кроки:

Крок 1: Оновлення операційної системи

Оновіть системні пакети до останньої версії за допомогою такої команди:

# apt update && apt upgrade

Крок 2: Встановлення Nginx

Встановити веб-сервер Nginx можна за допомогою менеджера пакетів apt, виконавши таку команду:

# apt install nginx

Перевірте стан служби Nginx за допомогою команди systemctl status:

# systemctl status nginx

Крок 3: Встановлення PHP

Для встановлення PHP і необхідних розширень виконайте таку команду:

# apt install php php-cli php-fpm php-json php-common php-mysql php-zip php-gd php-mbstring php-curl php-xml

Після завершення встановлення перевірте, чи встановлено PHP:

php -v

Крок 4: Встановлення MariaDB і створення бази даних

Для встановлення MariaDB виконайте таку команду:

# apt install mariadb-server mariadb-client

Перевірте стан служби MariaDB за допомогою команди systemctl status:

# systemctl status mariadb

За замовчуванням MariaDB не захищена. Захистити MariaDB можна за допомогою скрипта mysql_secure_installation.

# mysql_secure_installation

Налаштуйте його таким чином:

- Set root password? [Y/n] Y
- Remove anonymous users? [Y/n] Y
- Disallow root login remotely? [Y/n] Y
- Remove test database and access to it? [Y/n] Y
- Reload privilege tables now? [Y/n] Y

Тепер виконайте наведену нижче команду для входу в оболонку MariaDB.

# mysql -u root -p

Після входу в систему на сервері баз даних необхідно створити базу даних для встановлення Backdrop:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE backdrop;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'backdrop'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Str0ngPass';
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON backdrop. * TO 'backdrop'@'localhost';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT;

Крок 5: Завантажити Backdrop

Остання версія Backdrop доступна для завантаження з GitHub. Завантажити її можна за допомогою такої команди:

# wget https://github.com/backdrop/backdrop/releases/download/1.26.1/backdrop.zip

Потім розпакуйте файл у папку /var/www/ за допомогою такої команди:

# unzip backdrop.zip -d /var/www/

Потім увімкніть права доступу до файлів для користувача веб-сервера Nginx:

# chown -R www-data:www-data /var/www/backdrop/

Крок 6. Налаштування Nginx для Backdrop

Створіть новий файл конфігурації Nginx за допомогою такої команди:

# nano /etc/nginx/conf.d/backdrop.conf

Вставте вміст, як показано нижче:

server {
listen 80;

server_name your-domain.com;
root /var/www/backdrop;
index index.php index.html index.htm;

location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }

location = /favicon.ico {
  log_not_found off;
  access_log off;
  }

location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
  expires max;
  log_not_found off;
  }

location = /robots.txt {
  allow all;
  log_not_found off;
  access_log off;
  }

location ~ \.php$ {
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.2-fpm.sock;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }
}

Не забудьте замінити your-domain.com на доменне ім’я вашого сервера.

Збережіть і вийдіть із конфігураційного файлу.

Для реалізації змін перезапустіть веб-сервер Nginx:

# systemctl restart nginx

Крок 7: Доступ до веб-інтерфейсу Backdrop

Для завершення налаштування перейдіть у браузері на сайт http://your-domain.com/. Виберіть мову та натисніть на кнопку SAVE AND CONTINUE.

Вкажіть реквізити бази даних і натисніть кнопку SAVE AND CONTINUE.

Вкажіть ім’я користувача, пароль, e-mail адміністратора і натисніть кнопку SAVE AND CONTINUE.

Ви отримаєте панель Backdrop.

Поділіться своєю любов'ю

Залишити відповідь

0 комментариев
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x